prezentare centru

Prezentare centrul de formare profesională

operator de date cu caracter personal nr.581  

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ - IAŞI  

 

DATE DE CONTACT:  

Şos. Naţională nr. 1 ( lîngă fosta Fabrică de Ţigarete ), 

tel / fax: 0232 / 270806 

e-mail - cfpiasi@yahoo.com   

 

     AJOFM Iasi prin Centrul de Formare Profesionala organizeaza cursuri de formare profesionala avand in vedere prevederile O.G. 129/2000 aprobata prin Lg 375 /2002 privind Fomarea Profesionala a Adultilor si Normele Metodologice 353 / 5202 ale M.M.S.S.F. si M.E.C.T.privind Metodologia de autorizare si certificare a formarii profesionale a adultilor, fiind autorizat in 34 de ocupaţii conform anuntului din anexa.

 

     Personalul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, cat si al Centrului de Formare Profesionala, care este direct implicat in procesul de formare profesionala a adultilor a participat si participa la cursuri de specializare si instruire pe linie de formare formatori, schimburi de experienta in domeniul formarii adultilor, realizand contacte de colaborare cu unitati de formare în diverse tari: Danemarca, Anglia, Franta, Italia, Grecia s.a.m.d.

 

     Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare, specializare si instruire sunt GRATUITE pentru persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, si CONTRACOST pentru agentii economici interesati sau pentru persoane interesate de pe piata muncii. Taxele de scolarizare au fost stabilite in baza H.G. 377/2002, republicata si includ cheltuielile ocazionate de activitatea de formare.

 

     Perioada de desfasurare a programului variaza intre 1 si 8 luni in functie de complexitatea programului de formare profesionala.

 

     Centrul de Formare Profesionala organizeaza cursuri de calificare, recalificare, instruire, perfectionare si specializare atat pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca GRATUIT, cat si pentru agentii economici interesati sau pentru persoane interesate de pe piata muncii CONTRA COST.

 

Ocupatiile pentru care se opteaza implica:

 

  • un nivel minim al studiilor (dupa caz : scoala generala, scoala profesionala, liceu, studii superioare) in functie de conditiile impuse de fiecare program de pregatire in parte;
  • structura de desfasurare a cursurilor este pe module (pregatire teoretica / pregatire practica);
  • pregatirea teoretica se desfasoara in salile de curs ale Centrului de Formare Profesionala fiind asigurata de specialisti si cadre didactice cu experienta in domeniu;
  • pregatirea practica se axeaza pe instruirea de profil atat in atelierele Centrului de Formare Profesionala, cat si in cadrul agentilor economici de profil.

      Procesul de formare este urmarit si evaluat permanent, procentul de reinsertie pe piata muncii a absolventilor reprezentand un bun indicator al calitatii acestuia.