munca in strainatate

Munca in strainatate

 

Unde trebuie să mă adresez atunci când doresc să beneficiez de dreptul la indemnizaţia de şomaj în baza  Regulamentelor europene?

- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată în România, trebuie să vă adresaţi agenţiei municipiului Bucureşti sau agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială aveţi domiciliul.