ajofm iasi

Medierea muncii

 

Medierea muncii (conform art. 59 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002)

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca au obligaţia de a  identifica locurile de munca vacante şi de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj. Serviciile de mediere constau în oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea acestora si organizarea de burse ale locurilor de munca,  medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul, preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite şi în concordanta cu pregatirea,aptitudinile, experienţaşi cu interesele acestora. În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere. Somerii care nu beneficiaza de indemnizaţii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luati în evidenta în vederea medierii şi, în cazul neîncadrarii în muncă, să reinnoiască cererea la 6 luni.

Informare si Consiliere in Cariera

 

Informare si consiliere (conform art. 58 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002)

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în cautarea unui loc de munca, în mod gratuit. Acestea sunt:

* furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
* evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
* dezvoltarea abilitatii si a încrederii în sine a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea luarii deciziei privind propria cariera;
* instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV).

Servicii de preconcediere

 

Servicii de preconcediere (conform art. 51 din legea 76/2002)

În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. În perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Incadrarea tinerilor cu varste intre 16 si 25 de ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale

 

Încadrarea tinerilor aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale (conf. Legii nr. 116/2002)

In scopul integrarii sau reintegrarii in munca a tinerilor cu varste intre 16 si 25 de ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale, aceste categorii de personae pot beneficia de plasare in munca la un angajator avizat de ANOFM, in baza unui contract de solidaritate.

In baza contractului de solidaritate angajatorul va incheia cu tanarul un contract individual de munca pe durata determinata, egala cu cea a contractului de solidaritate.

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

 

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor (conf. Legii nr. 72/2007)

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, pentru fiecare elev si student.

Acordarea de credite avantajoase

 

Acordarea de credite avantajoase (conf. art. 86 din Legea nr. 76/2002)

Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobânda de pe piata.

Credite cu dobanda subventionata pentru studenti

Subventionarea locurilor de munca

 

Încadrarea absolvenţilor (conf. art.80 din Legea nr. 76/2002)

Încadrarea somerilor in varsta de peste 45 de ani sau a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale (conf. art. 85 din Legea nr. 76/2002)

Încadrarea şomerilor care mai au 3 ani pana la pensie (conf. art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002)

Acordarea de credite în condiţii avantajoase

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi

 

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (conf. art. 48 din Legea nr. 76/2002)

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an

Facilitati acordate angajatorilor

 

Facilitati acordate angajatorilor (conf. art. 93 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj.

Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile menţionate mai sus, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

Pages