Documentatie de atribuire contract de achizitie publica de servicii de informare si consiliere profesionala pentru sem. II 2017