Solicitare informatii, Legislatie

 

1. Date de contact persoana responsabila pentru Legea nr.544/2001:

Adriana Sirghie - consilier superior,
Telefon: 023254578
E-mail: adriana.sirghie@is.anofm.ro

 

2. Formulare pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001

Formular: Cerere de informatii de interes public (descarca / vizualizeaza)

Formular: Scrisoare de raspuns la cerere (descarca / vizualizeaza)

 

3. Modalitate de contestare a deciziei si formulare aferente pentru reclamatie administratva (refuz si netrimitere in termen legal)

Formular: Reclamatie administrativa 1 - Raspuns negativ (descarca / vizualizeaza)

Formular: Reclamatie administrativa 2 - Nu am primit informatiile solicitate (descarca / vizualizeaza)

Formular: Raspuns la reclamatie (descarca / vizualizeaza)

 

4. Lista cu documente de interes public si lista cu documente / produse gestionate de institutie

In lucru .....

 

5. Rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii NR. 544/2001 in anul 2016 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii NR. 544/2001 in anul 2015 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii NR. 544/2001 in anul 2014 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii NR. 544/2001 in anul 2013 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii NR. 544/2001 in anul 2012 (descarca / vizualizeaza)

Raport: Raport de evaluare a implementarii Legii NR. 544/2001 in anul 2011 (descarca / vizualizeaza)