Servicii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca

 

 

 

Servicii de preconcediere

Servicii de preconcediere (conform art. 49 din legea 76/2002)

În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. In perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc in economie, angajatorii au obligatia de a înstiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
Agentiile judetene, prin personalul propriu, pot acorda servicii de preconcediere care constau in:

* informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala
* plasarea pe locurile de munca vacante , existente pe plan local
* instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
* reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata
* sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului

De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.

 

Informare si Consiliere Profesionala

Informare si consiliere (conform art. 58 din legea 76/2002)

Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:

 • Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
 • Profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate : uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil
 • Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră
 • Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

 Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în scris, cu fiecare şomer de lungă durată înregistrat, care nu poate beneficia de Garanţia pentru Tineret, un acord de integrare în muncă, într-un termen ce nu va depăşi 18 luni de la data înregistrării ca şomer.

Prin desfăşurarea activităţii de informare şi consiliere privind cariera, se   urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:

 • Creşterea stimei faţă de sine
 • Optimizarea comportamentului şi acţiunilor indvidului în scopul (re)integrării socioprofesionale
 • Conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, nu doar pentru păstrarea locului de muncă, ci mai ales în scopul unei ascensiuni profesionale
 • Determinarea clienţilor de a deveni activi pe piaţa forţei de muncă ( instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă )

 

Medierea muncii

Medierea muncii (conform art. 59 din legea 76 /2002)

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a  identifica locurile de munca vacante si a le face cunoscute persoanelor in căutarea unui loc de munca.

Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:

 • informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
 • mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
 • preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

 Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.

Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.

Formare Profesionala

Cursuri de formare profesionala (conform art. 63-art. 69 din legea 76/2002)

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, programe de formare profesionala. Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa la programele de formare profesionala care sa le asigure crresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii. Programele de formare profesionala asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca. Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Accesul  la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesionala sau de mediere.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede ca serviciile de formare profesionala se acorda, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane:
- someri;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant ;
- persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
- cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in România sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
- persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:

- au reluat activitatea ca urmare a  incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani in cazul copilului cu handicap;
- au reluatt activitatea dupa perioada indeplinirii serviciului militar activ;
- au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

Cererea trebuie formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.
Persoanele inscrise la cursurile gratuite de formare profesionala au urmatoarele drepturi:

- Sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
- Sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
- Sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
- Sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si deplasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si de abonament gratuitpe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire;

-Sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului. 

* Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului. Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, cu exceptia acelora care participa la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, pe perioada in care participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in aceste programe de formare profesionala, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca, sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile de ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora.

Evaluarea si certificare competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale

Evaluarea si certificarea competentelor profesionala dobandite pe alte cai decat cele formale (conform art. 70, art.70^1-art.70^5 din legea 76/2002)

Serviciile de evaluare si certificare a competentelor profesioanale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, se acorda in mod gratuit urmatoarelor categorii de persoane:

 - someri;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant ;
- persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
- cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in România sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
- persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Accesul la serviciile gratuite de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere, in situatia in care, in cadrul acestor activitati, se constata ca persoanele nu detin certificat de competente profesionale, calificare sau absolvire pentru unitatile de competente, ocupatia ori calificarea pentru care se asigura gratuit evaluarea competentelor profesionale si nu au eventuale restrictii medicale cu privire la acestea.

Pot intra, in mod gratuit, in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale propriu-zis numai persoanele care obtin recomandarea  evaluatorului de competente profesionale.

Persoanele care nu obtin recomandarea  evaluatorului de competente profesionale si decid sa intre in procesul de evaluare propriu-zis pentru unitatile de competenta pentru care nu au obtinut acesta recomandare suporta contravaloarea acestuia.

Persoanele care nu obtin recomandarea  evaluatorului de competente profesionale beneficiaza gratuit de servicii de evaluare sin certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, pana in ziua urmatoare datei intocmirii de catre evaluator a recomandarii de a nu intra in procesul de evaluare propriu-zis.

Consultanta pentru inceperea unei afaceri

Consultanta pentru inceperea unei afaceri (conform art. 71 din legea 76/2002)

Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.
Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, de firme private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste domenii, cu care agenţiile încheie contracte în condiţiile legii.
Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă gratuit:
a) persoanelor prevăzute la art. 16, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă;
b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat;
c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi.

Completarea veniturilor salariale

Completarea veniturilor salariale (conform art. 72, 73 din legea 76/2002)

ART. 72

Persoanele corora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si care se angajeaza cu norma intreaga , conform prevederilor legale in vigoare si ca urmare a angajarii , le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza,din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita si dupa caz, reactualizata conform legii.

Persoanele prevazute la art.72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care , in perioda pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza , cu norma intreaga , in termen de 30 de zile, la un alt angajator in aceleasi conditii ( perioada nedeterminata, norma intreaga de lucru si sa nu mai fi avut raporturi de munca in ultimii 2 ani cu angajatorul);

Nu beneficiaza de prevederile art.72 persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art.44 lit a).

Drepturile prevazute la Art.72 se acorda  numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta in termen de 60 de zile de la data angajarii urmatoarele documente:

 1. Cerere conform modelului prevazut in anexa nr.10;
 2. Actul in baza caruia au fost incadrate in munca , in copie;
 3. Document emis de angajator,din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;

Documentele pentru art.72 se pot depune personal,prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,fax sau e-mail, documentele se transmit si se accepta in copie certificata pentru conformitate cu originalul, de catre persoana solicitanta.

In situatia in care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile in termenul de 5 zile,acesta poate solicita acordarea drepturilor prevazute la art.72 din lege, prin depunerea unei noi cereri insotita de toate documentele ( a)cerere conform anexa nr.10, b) instiintarea  ( abrogat), c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca (copie),d) document emis de angajator , din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;

Beneficiarul drepturilor prevazute la art.72 di lege va depune lunar,pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata , la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta dovada emisa de angajator din care sa reiasa ca a fost incadrat in munca;

In situatia in care beneficiarul nu prezinta in termenul prevazut mai sus  dovada incadrarii in munca , plata drepturilor prevazute la art.72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj pentru luna in care beneficiarul a prezentat dovada;

Documentul se poate depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire , fax sau e-mail;

 

 Anexa 10 la norme
 

Către  Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă  a judeţului ........./municipiului Bucureşti
 

Subsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ........ beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ...... solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ................ în meseria/profesia
Data Semnătura
...... ...........
____________

*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire
 

ART. 73^2

Beneficiaza de o prima de activare in valoare de 1000 lei, neimpozabila, somerii inregistrati la agentiile de ocupare de cel putin 30 de zile care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada >3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Prima de activare se acorda in doua transe astfel :

 1. o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
 2. o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit,dupa expirarea perioadei de 3 luni de la angajare;

Nu beneficiaza de art.73^2 persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni.

Persoanele care beneficiaza de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si in situatia in care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in aceleasi conditii.

Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, beneficiarii drepturilor prevazute la art.73^2 din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau dupa caz,la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisa de angajator ca sunt incadrati .

Anexa nr. 32 la normele metodologice

Către  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ......./Municipiului Bucureşti

Subsemnatul(a), ......, având cod numeric personal (CNP) ......, legitimat(ă) prin actul de identitate ...... (CI/BI) seria ...... nr. ......., eliberat la data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) de ...... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ....... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ....... zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.) la ...... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. ...... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 ┌─────────────────────────────────────────────────────-----------───┐

│                            │                            │

│Data:                       │............................│

│............................│(Se completează numele şi   │

│(Se completează de către    │prenumele,                  │

│persoană data cererii.)     │semnătura persoanei care    │

│                            │solicită                    │

│                            │prima de activare.)         │

└────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

    ANEXA nr. 33 la normele metodologice

  ANGAJAMENT

Subsemnatul(a), ............................................., având cod numeric personal (CNP) ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... (CI/BI) seria ........ nr. ........., cu domiciliul în ......................, str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, şi, după caz, reşedinţa până la data de .................. (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) în localitatea ....................., str. .................. nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ................., în calitate de beneficiar(ă) al/a primei de activare, prevăzută la art. 73^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral suma acordată cu titlu de primă de activare, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^2 alin. (3) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
Întocmit de subsemnatul(a) ........................ (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) la data de ...................., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ............./AMOFM Bucureşti:
  (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)
  [] în original, personal;
  [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  [] în copie, prin fax;
  [] document scanat, prin e-mail.
  .............................................................
  (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)
 

 

Incadrarea absolventilor

Absolventii care se angajeaza ( conform art. 73^1 din legea 76/2002)

PRIMA DE INSERTIE

 1. Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minim 16 ani, care,in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioda mai mare de 12 luni,beneficiaza,din bugetul asigurarilor pentru somaj,de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii  in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga , pentru o perioada mai mare de 12 luni ;
 2. Prima de insertie stabilita se acorda in doua transe,astfel:
 1. o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
 2. o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit,dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare .

 

Nu beneficiaza de prevederile alin(1) si (2):

 1. Absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
 2. Absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
 3. Absolventii care in perioada cuprinsa intre data absolvirii si data solicitarii dreptului,au fost admisi intr-unul dintre nivelurile de invatamant;
 4. Absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia ,potrivit  legii ,de a-i incadra in munca;

Persoanele care beneficiaza de prima de insertie au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care,in perioada de 12 luni de la angajare,le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza ,in termen de 30 de zile , la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel de-al doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii,respectiv cu norma intreaga, pentru o perioda mai mare de 12 luni. 

 

          ANEXA 23 la norme
Către  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă .................../a Municipiului Bucureşti
Subsemnatul(a), ........................................................., având cod numeric personal (CNP) ........................................, legitimat(ă) prin actul de identitate ............ (CI/BI)......... seria ....... nr. ................, eliberat la data de ................... (Se completează: zz/ll/aa) .......... de ........... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) ...................., absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale ........................., anul ................... luna ....................., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă .................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală Sector ..........., de la data de ...... (Se completează: zz/ll/aa) ......, prin prezenta cerere solicit acordarea primei de inserţie prevăzute la art. 73^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Menţionez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa) ............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ........... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ...... zz/ll/aa ...... până în data ...... zz/ll/aa) ......, la ................ (denumirea angajatorului) ......................., conform Actului nr. ........... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.) .................., anexat în copie/original prezentei.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă anterior menţionată nu am avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării acestei prime de inserţie nu am fost admis(ă) în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.
Data:
(Se completează de către persoană data cererii.)
(Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de inserţie.)

 

ANEXA 13  la norme

 

ANGAJAMENT
Subsemnatul(a), ..................., având cod numeric personal (CNP) ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .... nr. ........., cu domiciliul în .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, şi, după caz, reşedinţa până la data de ........................... (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ................

..., str. ........................ nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ......................., în calitate de beneficiar(ă) al/a dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele .............................. (Se completează cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^1 alin. (4), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:
a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de instalare în oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale.
Potrivit art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa.
Potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, în situaţia persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta.
Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
  Întocmit de subsemnatul(a) ................................. (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) la data de ........................., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM Bucureşti:
(Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)
  [] în original, personal;
  [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  [] în copie, prin fax;
  [] document scanat, prin e-mail.
  ...............................................................
  (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)
 

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Stimularea mobilitatii fortei de munca (conform art. 74, 75, 76^1 din legea 76/2002)

Art. 74

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila.
Cuantumul primei prevazute la alin. (1) se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
Prima de incadrare prevazuta la alin. (1) se acorda pe o perioada de 12 luni.
Prima conform art.74 se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate conform  HG nr.903/2016

Nu beneficiaza prima de incadrare :

 1. persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
 2. persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
 3. persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator /asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator /asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
 4. persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate;

 

Anexa nr. 11 la normele metodologice

Către  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti

Subsemnatul(a), ..................., având cod numeric personal (CNP) ...................., legitimat(ă) prin actul de identitate .... (CI/BI) seria ........... nr. ........., eliberat la data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) de ........................ (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionez că începând cu data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ................ zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.), la ................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. .......... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei, în localitatea ........................... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ......................, localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea ...................... unde am domiciliul sau reşedinţa până la data de .......................... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa conform actului de identitate: zz/ll/aa.)
 Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.

 

Data               
 .................................                                              ................................

Se completeaza de catre persoana data cererii      (Se completează numele şi prenumele,  

                                                                              semnătura persoanei care solicită prima  

                                                                                                                   de încadrare.)

  Anexa nr. 13 la normele metodologice

   ANGAJAMENT

Subsemnatul(a), ..................., având cod numeric personal (CNP) ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .... nr. ........., cu domiciliul în .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, şi, după caz, reşedinţa până la data de ........................... (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ................

..., str. ........................ nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ......................., în calitate de beneficiar(ă) al/a dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele .............................. (Se completează cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^1 alin. (4), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:
  a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
  c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de instalare în oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale.
  Potrivit art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa.
  Potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, în situaţia persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta.
  Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
  Întocmit de subsemnatul(a) ................................. (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) la data de ........................., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM Bucureşti:
  (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)
  [] în original, personal;
  [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  [] în copie, prin fax;
  [] document scanat, prin e-mail.
  ...............................................................
  (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)
 

Art. 75

 1. Persoanele inregistrate ca someri la agentiile de ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situate la o distanta > de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respective sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare sau pentru reintegrarea familiei, dupa caz. 
 2. Prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat astfel:
 1. 12500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca ,potrivit legii, intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt ,isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
 2. 15500 lei pentru persoanele prevazute la lit.a), care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta , in situatia, in care sunt insotite de membrii familiei,iar in cazul familiei monoparentale , in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere ;
 1. In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute la alin (1), unul va primi suma prevazuta la alin (2)lit. a), iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3500 lei.
 2. Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau central asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau din fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
 1. 3500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. a);
 2. 6500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. b) ;
 3. 3500 lei pentru fiecare sot aflat in situatia prevazuta la alin. (3).

(5) Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute la alin (2) si (3) se acorda in doua transe ,astfel:

a)  o transa egala cu 50% din cuatumul stabilit, la data instalarii;

b)  o transa egala cu 50% din cuantumul stabilt , dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

 

Anexa nr. 12A la normele metodologice
 
  
Către  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti

 Subsemnatul(a), ...................., având cod numeric personal (CNP) ......................., legitimat(ă) prin actul de identitate ....... (CI/BI) seria ........... nr. .........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa) de ............ (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
   Cuantumul primei de instalare solicitat este:
   (Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.)
   [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
   [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
   [] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege;
   [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
   [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
   [] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
   Menţionez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa.) sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ............ zz/ll/aa ....... până în data ....... zz/ll/aa.), la ............. (denumirea angajatorului), conform Actului nr. .......... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............. (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul .................., localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ..................... unde am avut domiciliul sau reşedinţa pentru o perioadă de ................ (Se completează numărul de ..... luni sau ...... ani de când este stabilit domiciliul sau reşedinţa.) .......... luni/ani ........... până la data de ............... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) şi, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reşedinţa în localitatea ................ (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reşedinţă conform actului de identitate.), judeţul ................. până la data de ............... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este stabilită noua reşedinţă, conform actului de identitate: zz/ll/aa.)
   Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, următoarele:
  - în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare prevăzută la art. 74, respectiv art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate;
  – în ultimele 36 de luni anterioare datei încadrării în muncă am avut stabilit domiciliul ori reşedinţa în localitatea de unde mi-am schimbat domiciliul sau reşedinţa, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Data               
 .................................                                              ................................

Se completeaza de catre persoana data cererii      (Se completează numele şi prenumele,  

                                                                              semnătura persoanei care solicită prima  

                                                                                                                   de instalare)

 

ANEXA 12B  la norme
 

Către  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti

Subsemnatul(a), .................., având cod numeric personal (CNP) ....................., legitimat(ă) prin actul de identitate ........... (CI/BI) ......... seria ............. nr. ..........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) de .............. (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 76^1 din această lege.
   Cuantumul primei de instalare solicitat este:
   (Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.)
   [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
   [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
   [] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege;
   [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
   [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
   [] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
   Menţionez următoarele:
  1. sunt cetăţean român şi am exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în România, pe o perioadă de ........ luni, respectiv în perioada ......... (Se completează: zz/ll/aa de început şi zz/ll/aa de sfârşit a perioadei.);
  2. pe perioada în care am exercitat dreptul la liberă circulaţie am avut ................ (Se completează, după caz: domiciliul/reşedinţa /drept de rezidenţă.) legal pe teritoriul statului/statelor ................... [Se completează cu denumirea statului(lor) din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în care s-a exercitat legal dreptul la liberă circulaţie.], conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate publică din aceste state, anexate;
  3. începând cu data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) .............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ....... zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.) la .................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. ............. (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ................;
  4. conform actului de identitate, în prezent am domiciliul sau reşedinţa până la data de ................ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ....................., judeţul ............., sectorul ..............., str. ............... nr. ........, bl. ....., et. ....., ap. .....;
  5. anterior domiciliului sau reşedinţei prezente, prevăzută la pct. 4, am avut în România domiciliul sau reşedinţa până la data de ............ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea .............., judeţul ..........., sectorul ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ..... .
   Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.

 

 

Data               
 .................................                                              ................................

Se completeaza de catre persoana data cererii      (Se completează numele şi prenumele,  

                                                                              semnătura persoanei care solicită prima  

                                                                                                                   de instalare)

 

ART.76^1

Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni, in cuantumurile stabilite la art 75 alin (2)-(4) si cu respectarea conditiilor la art.75^1si 76

In aplicarea art. 76^1 din lege, pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. lunile care constituie perioada de cel putin 36 de luni in care au exercitat dreptul la libera circulatie in unul sau mai multe state din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European, anterior intoarcerii in Romania, sunt consecutive;

b) sunt cetateni romani pe perioada in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European;
c) detin un document sau orice alt inscris emis de o autoritate publica a statului sau statelor din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe perioada de cel putin 36 de luni, prevazuta la lit. a), prin care se atesta ca au avut pe perioada respectiva domiciliul sau resedinta ori au exercitat dreptul de rezidenta legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);

d) domiciliul pe teritoriul Romaniei la care se intorc sau noul domiciliu ori resedinta care il/o stabilesc pe teritoriul Romaniei ca urmare a intoarcerii in Romania este in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia si localitatea respectiva se afla in zonele prevazute in Planul national de mobilitate prevazut la art. 75^1 alin. (2) din lege;
e) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala au domiciliul sau resedinta;
f) se incadreaza in munca cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni;
g) indeplinesc conditiile prevazute la art. 75^1 alin. (4) din lege.

  Nu beneficiaza de prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege persoanele prevazute la art. 76^1 din lege care se incadreaza in munca, conform legii, pe perioada determinata mai mica 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata.

 

-----------    ART. 45^11
    (1) Pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni prevăzute la art. 76^1 din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente:
    a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 12B;
    b) document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor pe perioada de cel puţin 36 de luni, prevăzută la art. 45^10 alin. (1) lit. a), prin care se atestă că au avut, pe perioada respectivă, domiciliul sau reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e), însoţit de o traducere certificată în limba română;
    c) documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l).
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
    (3) În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.
    (4) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, actul de identitate şi documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenţiei a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate, documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi celelalte documente se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.
    (5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.
    (6) În situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 75 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi de documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b)-l), în termenul de decădere din dreptul de a beneficia de prima de instalare de 60 de zile prevăzut la alin. (1).
-----------    ART. 45^12
    (1) Prevederile art. 45^9 se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege care beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 75 din lege.
    (2) Nu beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 75 din lege persoanele prevăzute la art. 76^1 din lege care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă îşi pierd statutul de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 75^1 alin. (5) din lege.
-----------

    ART. 46
    (1) Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate sau stabilirea reşedinţei, în situaţia prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă sau îşi schimbă domiciliul ori îşi stabileşte reşedinţa aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau dacă persoana a avut stabilit domiciliul ori reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, anterioară datei încadrării în muncă.
    (2) Prin sintagma localităţi învecinate acesteia, în vederea acordării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, se înţelege localităţi limitrofe localităţii în care persoana se încadrează în muncă.
    (3) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) în situaţia persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta.
-----------    ART. 46^1
    (1) Pentru stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, se va utiliza distanţa rutieră pe ruta cea mai scurtă.
    (2) Prin sintagma localitate prevăzută la alin. (1) se înţelege municipiu, oraş, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru certificarea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va anexa documentaţiei depuse de beneficiar o hartă rutieră printată a traseului parcurs.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în situaţia persoanelor prevăzute la art. 76^1 din lege.
-----------

 

 

    Anexa nr. 12B la normele metodologice

    Către    Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a ............/Municipiului Bucureşti

    Subsemnatul(a), .................., având cod numeric personal (CNP) ....................., legitimat(ă) prin actul de identitate ........... (CI/BI) ......... seria ............. nr. ..........., eliberat la data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) de .............. (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.), prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 76^1 din această lege.

(Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.)

    [] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;

    [] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;

    [] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege;

    [] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;

    [] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;

    [] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.

    Menţionez următoarele:

    1. sunt cetăţean român şi am exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în România, pe o perioadă de ........ luni, respectiv în perioada ......... (Se completează: zz/ll/aa de început şi zz/ll/aa de sfârşit a perioadei.);

    2. pe perioada în care am exercitat dreptul la liberă circulaţie am avut ................ (Se completează, după caz: domiciliul/reşedinţa /drept de rezidenţă.) legal pe teritoriul statului/statelor ................... [Se completează cu denumirea statului(lor) din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în care s-a exercitat legal dreptul la liberă circulaţie.], conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate publică din aceste state, anexate;

    3. începând cu data de ................ (Se completează: zz/ll/aa.) .............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată .................. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ....... zz/ll/aa ........ până în data ....... zz/ll/aa.) la .................... (denumirea angajatorului), conform Actului nr. ............. (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ................;

    4. conform actului de identitate, în prezent am domiciliul sau reşedinţa până la data de ................ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ....................., judeţul ............., sectorul ..............., str. ............... nr. ........, bl. ....., et. ....., ap. .....;

    5. anterior domiciliului sau reşedinţei prezente, prevăzută la pct. 4, am avut în România domiciliul sau reşedinţa până la data de ............ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea .............., judeţul ..........., sectorul ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ..... .

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.

                           Data:
    ................................................                ...............................................
    (Se completează de către persoană data cererii.)      (Se completează numele şi renumele,

                                                                                    semnătura   persoanei care solicită

                                                                                                         prima de instalare.)

 Anexa nr. 13 la normele metodologice

   ANGAJAMENT

 Subsemnatul(a), .............., având cod numeric personal (CNP) .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .............. nr. ........., cu domiciliul în ................., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................., şi, după caz, reşedinţa până la data de ...................... (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ......................., str. ............... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ............, în calitate de beneficiar(ă) al/a dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele .......................... (Se completează cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^1 alin. (6), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:
    a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;

    c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de instalare în oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale.

    Potrivit art. 46 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa.

    Potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, în situaţia persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu a revenit la acesta.

    Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

    Întocmit de subsemnatul(a) .................. (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) la data de ............., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ................../AMOFM Bucureşti:

    (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului)

   [] în original, personal;

   [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

    [] în copie, prin fax;

    [] document scanat, prin e-mail.

.......... ..............................................
  (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)                  

ART. 76^2 PRIMA DE RELOCARE
 

PRIMA DE RELOCARE se acorda persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare,egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire dar nu mai mult de 900 lei.

Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5000 lei/luna.

Prima de relocare se acorda lunar, pe o perioda de cel mult 36 de luni.

Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga,pentru o perioada de cel putin 12 luni.

Nu beneficiaza de prima de relocare :

 1. persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art.74 si 75, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
 2. persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani;
 3. persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani;
 4. in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suporta cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice;
 5. persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc noua resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca;
 6. absolventii licentiati ai facultatilor de medicina,medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat;    

                            

    

ANEXA 13^1   la norme
  

Către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă .................../Municipiului Bucureşti

Subsemnatul(a), ...................................., având cod numeric personal (CNP) ..........................., legitimat(ă) prin actul de identitate .... (CI/BI) ......... seria ........ nr. ............, eliberat la data de ................. (Se completează: zz/ll/aa.) ............. de ................... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) ..........., prin prezenta cerere solicit acordarea primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  În vederea stabilirii cuantumului lunar al primei de relocare, anexez prezentei cereri, printre documentele prevăzute de dispoziţiile legale, contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent .......................... (denumirea organului fiscal competent) .............. sub nr. ................., (nr. de înregistrare) ................... la data de ......................... (Se completează: zz/ll/aa.) .........................., în copie certificată pentru conformitate cu originalul deţinut de către subsemnatul în calitate de persoană solicitantă a dreptului.
  Menţionez că începând cu data de .................... (Se completează: zz/ll/aa.) ...................... sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ............ zz/ll/aa .............. până în data ............ zz/ll/aa.) ............, la ......................... (denumirea angajatorului) ............, conform Actului nr. ...... (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) ............................., anexat în copie/original prezentei, în localitatea ............ (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.) ........, judeţul ..............., localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea .............., unde am avut domiciliul sau reşedinţa până la data de ....... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ............ şi, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reşedinţa în localitatea ............ (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reşedinţă conform actului de identitate.) ............, judeţul ............ până la data de ............ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este stabilită noua reşedinţă, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ............ .
  Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare ori primă de relocare, prevăzute la art. 74, 75, respectiv art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  

Data:...........................................
  (Se completează de către persoană data cererii.)

 

..........................................................................
 

  (Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de relocare.)

 

  ANEXA 13^2  la norme

  ANGAJAMENT

Subsemnatul(a), ......................................, având cod numeric personal (CNP) ............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) .............. seria .............. nr. .............., cu domiciliul în .........................., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., şi, după caz, reşedinţa până la data de .............. (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei, cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ............ în localitatea ................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............,, înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ..................., în calitate de beneficiar(ă) al/a primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 76^3 alin. (4), din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:
  a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
  c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 76^2 şi art. 76^3 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 46^8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele primite cu titlu de primă de relocare, acordate potrivit acestor texte legale.
  Potrivit art. 46^8 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76^4 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau o reşedinţă care se află în raza aceleiaşi localităţi în care se află vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă.
  Întocmit de subsemnatul(a) ......................... (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) ......................... la data de ........................., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM Bucureşti:
  (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)
  [] în original, personal;
  [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  [] în copie, prin fax;
  [] document scanat, prin e-mail.

 

 

.......................................................

(semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)