Servicii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca

 

 

 

Servicii de preconcediere

Servicii de preconcediere (conform art. 51 din legea 76/2002)

În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa Instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. In perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc in economie, angajatorii au obligatia de a înstiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
Agentiile judetene, prin personalul propriu, pot acorda servicii de preconcediere care constau in:

* informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala
* plasarea pe locurile de munca vacante , existente pe plan local
* instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
* reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata
* sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului

De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.

 

Informare si Consiliere Profesionala

Informare si consiliere (conform art. 58 din legea 76/2002)

Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:

 • Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
 • Profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate : uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil
 • Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră
 • Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

Prin desfăşurarea activităţii de informare şi consiliere privind cariera, se   urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:

 • Creşterea stimei faţă de sine
 • Optimizarea comportamentului şi acţiunilor indvidului în scopul (re)integrării socioprofesionale
 • Conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, nu doar pentru păstrarea locului de muncă, ci mai ales în scopul unei ascensiuni profesionale
 • Determinarea clienţilor de a deveni activi pe piaţa forţei de muncă ( instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă )

Medierea muncii

Medierea muncii (conform art. 59 din legea 76 /2002)

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a  identifica locurile de munca vacante si a le face cunoscute persoanelor in căutarea unui loc de munca.

Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:

 • informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
 • mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
 • preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

 Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.

Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.

Formare Profesionala

Cursuri de formare profesionala (conform art. 63-art. 69 din legea 76/2002)

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, programe de formare profesionala. Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa la programele de formare profesionala care sa le asigure crresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii. Programele de formare profesionala asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca. Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Accesul  la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesionala sau de mediere.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede ca serviciile de formare profesionala se acorda, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane:
- someri;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant ;
- persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
- cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in România sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
- persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:

- au reluat activitatea ca urmare a  incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani in cazul copilului cu handicap;
- au reluatt activitatea dupa perioada indeplinirii serviciului militar activ;
- au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

Cererea trebuie formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.
Persoanele inscrise la cursurile gratuite de formare profesionala au urmatoarele drepturi:

- Sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
- Sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
- Sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
- Sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si deplasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si de abonament gratuitpe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire;

-Sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului. 

* Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului. Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, cu exceptia acelora care participa la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, pe perioada in care participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in aceste programe de formare profesionala, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca, sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile de ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora.

Evaluarea si certificare competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale

Evaluarea si certificarea competentelor profesionala dobandite pe alte cai decat cele formale (conform art. 70, art.70^1-art.70^5 din legea 76/2002)

Serviciile de evaluare si certificare a competentelor profesioanale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, se acorda in mod gratuit urmatoarelor categorii de persoane:

 - someri;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant ;
- persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
- cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in România sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;
- persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
- persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Accesul la serviciile gratuite de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere, in situatia in care, in cadrul acestor activitati, se constata ca persoanele nu detin certificat de competente profesionale, calificare sau absolvire pentru unitatile de competente, ocupatia ori calificarea pentru care se asigura gratuit evaluarea competentelor profesionale si nu au eventuale restrictii medicale cu privire la acestea.

Pot intra, in mod gratuit, in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale propriu-zis numai persoanele care obtin recomandarea  evaluatorului de competente profesionale.

Persoanele care nu obtin recomandarea  evaluatorului de competente profesionale si decid sa intre in procesul de evaluare propriu-zis pentru unitatile de competenta pentru care nu au obtinut acesta recomandare suporta contravaloarea acestuia.

Persoanele care nu obtin recomandarea  evaluatorului de competente profesionale beneficiaza gratuit de servicii de evaluare sin certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, pana in ziua urmatoare datei intocmirii de catre evaluator a recomandarii de a nu intra in procesul de evaluare propriu-zis.

Consultanta pentru inceperea unei afaceri

Consultanta pentru inceperea unei afaceri (conform art. 71 din legea 76/2002)

Consultanta si asistenta pentru iceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta. Aceste servicii pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte.

Serviciile se acorda urmatoarelor categorii de persoane:

 • somerilor, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca
 • persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;
 • studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii nr.76/2002.

Completarea veniturilor salariale

Completarea veniturilor salariale (conform art. 72, 73 din legea 76/2002)

ART. 72

Persoanele corora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si care se angajeaza cu norma intreaga , conform prevederilor legale in vigoare si ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, reprezentand 30%  din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita si dupa caz, reactualizata conform legii.

Persoanele prevazute la art.72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioda pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza , cu norma intreaga , in termen de 30 de zile, la un alt angajator in aceleasi conditii ( perioada nedeterminata, norma intreaga de lucru si sa nu mai fi avut raporturi de munca in ultimii 2 ani cu angajatorul);

Nu beneficiaza de prevederile art.72 persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art.44 lit a).

ART. 73^2

Beneficiaza de o prima de activare in valoare de 500 lei, neimpozabila, somerii inregistrati la agentiile de ocupare care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada >3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Nu beneficiaza de art.73^2 persoanele care se incadreaza la angajatori  cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni.

Persoanele care beneficiaza de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si in situatia in care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in aceleasi conditii.

Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, beneficiarii drepturilor prevazute la art.73^2 din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau dupa caz,la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisa de angajator ca sunt incadrati .

Anexa prima de activare art. 73^2

Incadrarea absolventilor

Absolventii care se angajeaza ( conform art. 73^1 din legea 76/2002)

 1. Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minim 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga , pentru o perioda mai mare de 12 luni, beneficiaza , din bugetul asigurarilor de somaj, de prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii;
 2. Absolventii corora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza din bugetul asigurarilor de somaj , de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Nu beneficiaza de prevederile alin(1) si (2):

 1. Absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
 2. Absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
 3. Absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
 4. Absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia ,potrivit  legii , de a-i incadra in munca;
 5. Absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art.45 alin(1) lit (c), iar ulterior , ca urmare a schimbarii duratei contractului de munca , plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art.44 lit a).

   

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Stimularea mobilitatii fortei de munca (conform art. 74, 75, 76^1 din legea 76/2002)

Art. 74

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila.
Cuantumul primei prevazute la alin. (1) se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
Prima de incadrare prevazuta la alin. (1) se acorda pe o perioada de 12 luni.
Prima conform art.74 se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate conform  HG nr.903/2016

Nu beneficiaza prima de incadrare :

 1. persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
 2. persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
 3. persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator /asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator /asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

Anexa prima de incadrare

Art. 75

 1. Persoanele inregistrate ca someri la agentiile de ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situate la o distanta > de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respective sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare sau pentru reintegrarea familiei ,dupa caz. 
 2. Prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat astfel:
 1. 12500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca ,potrivit legii, intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt ,isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
 2. 15500 lei pentru persoanele prevazute la lit.a), care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta , in situatia, in care sunt insotite de membrii familiei,iar in cazul familiei monoparentale , in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere ;
 1. In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute la alin (1), unul va primi suma prevazuta la alin (2)lit. a), iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3500 lei.
 2. Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau central asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau din fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
 1. 3500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. a);
 2. 6500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. b) ;
 3. 3500 lei pentru fiecare sot aflat in situatia prevazuta la alin. (3).

(5) Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute la alin (2) si (3) se acorda in doua transe ,astfel:

a)  o transa egala cu 50% din cuatumul stabilit, la data instalarii;

b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilt , dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

ART. 76^1

Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatial Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni, in cuantumurile stabilite la art 75 alin (2)-(4) si cu respectarea conditiilor la art.75^1si 76

In aplicarea art. 76^1 din lege, pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. lunile care constituie perioada de cel putin 36 de luni in care au exercitat dreptul la libera circulatie in unul sau mai multe state din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European, anterior intoarcerii in Romania, sunt consecutive;

b) sunt cetateni romani pe perioada in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European;
c) detin un document sau orice alt inscris emis de o autoritate publica a statului sau statelor din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe perioada de cel putin 36 de luni, prevazuta la lit. a), prin care se atesta ca au avut pe perioada respectiva domiciliul sau resedinta ori au exercitat dreptul de rezidenta legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);

d) domiciliul pe teritoriul Romaniei la care se intorc sau noul domiciliu ori resedinta care il/o stabilesc pe teritoriul Romaniei ca urmare a intoarcerii in Romania este in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia si localitatea respectiva se afla in zonele prevazute in Planul national de mobilitate prevazut la art. 75^1 alin. (2) din lege;
e) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala au domiciliul sau resedinta;
f) se incadreaza in munca cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni;
g) indeplinesc conditiile prevazute la art. 75^1 alin. (4) din lege.

  Nu beneficiaza de prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege persoanele prevazute la art. 76^1 din lege care se incadreaza in munca, conform legii, pe perioada determinata mai mica 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata.

Anexa prima de instalare

ART. 76^2 PRIMA DE RELOCARE
 

Persoanele înregistrate ca şomeri (atât neindemnizați, cât și indemnizați) la AJOFM care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o PRIMĂ DE RELOCARE, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Prin sintagma cheltuieli pentru locuire se înţelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă (8 ore/zi), pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Încadrarea trebuie făcută pe perioadă determinată de cel puțin 12 luni (de la 12 până la 36 luni) sau pe perioadă nedeterminată.

Prima de relocare nu se poate cumula nici cu prima de activare, nici cu prima de încadrare și nici cu prima de instalare.

Pentru acordarea primei de relocare NU ESTE NECESAR ca persoanele să aibă ori să-și stabilească domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în Planul Naţional de mobilitate.    

Pentru încadrare în municipiul Iași este valabilă varianta angajării persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în oricare localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de municipiul Iași.

Acte necesare prima de relocare
Anexa prima de relocare
Angajament prima de relocare