Cursuri de formare profesionala

A  N  U  N  Ţ

A.J.O.F.M. – C.F.P. Iaşi

anunţă deschiderea următoarelor cursuri de formare profesională

                         ( gratuite pentru persoanele înscrise în baza de date a A.J.O.F.M. Iaşi şi contracost pentru persoanele interesate )

 

 

 

Nr.

crt.

DENUMIRE CURS

COD

COR

/NOM

 

NIVEL

TIP

PROGRAM

( iniţiere / calificare / specializare )

DATA

ORA

 

DURATA

(luni)

 

Studii

minime admise

1

LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII

7136.1.1

II

CALIFICARE

22.05.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

2

ELECTRICIAN INSTALAŢII DE ILUMINAT

7245.1.1

II

CALIFICARE

20.05.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

3

BUCĂTAR

5122.2.1

III

CALIFICARE

14.05.2019

09:00

5

ŞC. GEN.

4

OSPĂTAR ( CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

5123.2.1

III

CALIFICARE

23.05.2019

09:00

5

ŞC. GEN.

5

COAFOR

5141.2.2

III

CALIFICARE

14.05.2019

09:00

5

ŞC. GEN.

6 OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ 8211.2.1 III CALIFICARE 15.05.2019 09:00 5 ŞC. GEN.

7

AJUTOR MECANIC AUTO

7231.1.1

II

CALIFICARE

15.05.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

8

LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII

7122.1.3

II

CALIFICARE

20.05.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

9

LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR

6111.1.1

II

CALIFICARE

25.06.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

10

AGENT  DE SECURITATE

5169.1.3

II

CALIFICARE

17.05.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

11

LUCRĂTOR ÎN COMERŢ

5220.1.1

II

CALIFICARE

20.05.2019

09:00

3

ŞC. GEN.

12 COMUNICARE ÎN LIMBA OFICIALĂ - COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - - INIŢIERE 24.06.2019 09:00 1 4 CLASE

13

MASEUR

325501

-

INIŢIERE

27.05.2019

09:00

3

LICEU

14

MACHIOR

514205 - INIŢIERE 22.05.2019 09:00 2 SC. GEN.

15

CONTABIL

343302

-

INIŢIERE

15.05.2019

09:00

2

LICEU

16

INSPECTOR / REFERENT  RESURSE UMANE

333304

-

SPECIALIZARE

06.05.2019

15:00

2

LICEU

17

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

411301

-

SPECIALIZARE

16.05.2019

09:00

1,5

ŞC. GEN.

18

MANAGER  PROIECT

242101

-

SPECIALIZARE

30.05.2019

09:00

1

STUDII SUPERI-

OARE