Conditii si acte necesare inscrierii

operator de date cu caracter personal nr. 581

 

Pentru înscrierea la programele de formare profesională organizate de către A.J.O.F.M. - Iaşi prin Centrul propriu de Formare Profesională, sunt necesare următoarele acte (originale şi copii xerox):

  • carte de identitate;
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • diploma de studii (ultima formă de învăţământ absolvită);
  • carnet de şomer (indemnizabil / neindemnizabil), recomandare şi anexa nr. 9 emise de A.L.O.F.M. (în cazul în care persoana este înregistrată la A.J.O.F.M.);
  • adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă în ocupaţia solicitată;

Actele originale vor fi confruntate cu documentele xeroxate, urmând ca originalele a fi înapoiate titularului.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă – înregistrate la A.J.O.F.M. - vor urma programele de formare gratuit, respectând prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor. 

Persoanele care frecventează cursurile contra cost, vor depune actele prevăzute mai sus şi chitanţa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel putin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesională, diferenţa urmând a fi achitată în cel mult 3 rate în perioada derulării programului de formare profesională. Sumele reprezentând contravaloarea cursului se achită la caseria Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Str. Cucu nr.1.

 

Relatii si informaţii suplimentare:

Centrul de Formare Profesională - Şos. Naţională nr. 1
Tel / Fax: 0232/270806 

Email: cfpiasi@yahoo.com

Program de lucru: 
Luni - Joi 08:00-16:30

Vineri - 08:00 - 14:00