Angajatori de ucenici

        ANEXA   7

                                                                                                                                                                                                                                                  la norme
                                          

REGISTRUL  ANGAJATORILOR  DE  UCENICI -  LUNA  OCTOMBRIE 2018

 

             JUDETUL  IAŞI

Nr.

Crt.

 

Denumirea angajatorului

 

 

 

 

 

Date

de

contact

 

 

 

 

Forma

de

 organizare

 a

angajatorului

 

 

 

 

 

 

C.U.I.

 

 

 

 

Calificarea

 

 

 

 

 

Nivelul calificării

 

 

 

 

 

 

Codul

 din nomenclatorul

calificărilor

 

 

 

Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul

de

 formare

Date

de identificare a contractului de servicii de formare profesională

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

S.C.  INDUSTRIALIZAREA   CĂRNII

,,KOSAROM,, S.A. – PAŞCANI – IAŞI

Paşcani,str. Abator  nr 65, jud. Iasi

Tel:0232/765070

Fax 0232765389

email:

kosarom@kosarom.ro

 

 

S.A.

 

RO

1997087

Preparator produse din carne şi peşte

NIVEL III

7411.2.1

 Asociaţia

Pro Job -  Iaşi

 Nr.143/04.07.2018

2.

SC AGROPAN IMPEX SRL IASI

 

Calea Chisinaului Nr 29 Corp C4 Iasi, Iasi

 

S.R.L.

ROONRC.J22/1251/2003 

         Brutar

NIVEL II

7412.1.1

Labor Force Placement Iaşi

Nr.1938/04.07.2018

 

   Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    1 - Nr. crt.: numărul curent;
    2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;
    3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;
    4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;
    5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;
    6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;
    10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia.