PROACCES ALTERNATIV RMPD

Descriere / Detalii: 

Solicitanții care au primit in perioada 2014-2018 subvenții sunt informați prin prezenta ca datele lor cu cararcter personal vor fi trimise la DG PECU pentru recuperarea acestor sume de la UE prin proiectul PROACCES. 

Totodatã, vã informãm cã Agenția Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã, precum și instituțiile publice subordonate acesteia, au stabilit mãsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastrã cu caracter personal.