Rezultate finale concurs expert SPO extern

REZULTATE FINALE

pentru concursul privind ocuparea a 5 posturi experți SPO externi, Cod COR: 242302 expert forță de muncă și șomaj, în cadrul proiectului

"INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare" cod contract: POCU/135/2/3/113589/25.09.2017:

ÎN DATA DE 08.08.2018:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului admis în etapa a treia

Punctaj final

Situație

1.

ANDREI MARIA - NORICA

97.00

ADMIS

2.

RĂILEANU CERASELA - MIRELA

95.00

ADMIS

3.

OPARIUC CRISTINA MARIANA

88.00

ADMIS

4.

NĂSTASĂ SMARANDA

88.00

ADMIS

5.

TÎRCA MĂDĂLINA

79.00

ADMIS

6.

ȘOVA MIHAELA

50.00

RESPINS

7.

PLUGARU DIANA

absent

RESPINS

Eventualele contestații  vor fi depuse la sediul AJOFM Iași din str. Cucu nr. 1, Iași, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Secretar comisie concurs

Mihaela Căruceriu

Afişat astăzi 08.08.2017 ora 16.30  

An / Categorie: 
2018