Programare interviu concurs expert SPO extern

PROGRAMAREA PENTRU INTERVIU A PERSOANELOR CARE AU OBȚINUT CALIFICATIVUL "ADMIS" ÎN ETAPELE ANTERIOARE

pentru concursul privind ocuparea a 5 posturi experți SPO externi, Cod COR: 242302 expert forță de muncă și șomaj, în cadrul proiectului

"INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare" cod contract: POCU/135/2/3/113589/25.09.2017:

ÎN DATA DE 08.08.2018:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului admis în etapa a treia

Ora programată:

1.

ANDREI MARIA - NORICA

09.00

2.

PLUGARU DIANA

10.00

3.

OPARIUC CRISTINA MARIANA

11.00

4.

TÎRCA MĂDĂLINA

12.00

5.

ȘOVA MIHAELA

13.00

6.

RĂILEANU CERASELA - MIRELA

14.00

7.

NĂSTASĂ SMARANDA

15.00

 

Secretar comisie concurs

Mihaela Căruceriu

Afişat astăzi 07.08.2017 ora 11.00  

An / Categorie: 
2018